Segersta Gård

 

Segersta Gård är belägen i den natursköna Mälardalen med viltmarker i en blandad terräng bestående av skog, åkermark och vatten. I samspel och balans mellan natur, djur och människor bedriver vi en långsiktig viltvård och vi kan därför garantera dig jakt och viltkött från naturliga omgivningar. Vi erbjuder även möjligheter till annorlunda och inspirerande konferenser med utmanande aktiviteter.

Segersta som namn och plats har troligtvis anor ända tillbaka till järnåldern. På 1500-talet fungerade Segersta som kungsladugård under Ekolsund, men med tiden utökas Segerstas marker och successivt börjar gården fungera som en herrgård för sig; 1913 säljs gården av från Ekolsund. 1978 köper Nobelstiftelsen Segersta och driver gården till 1988, då nuvarande ägarna, familjen Gyll, övertar ansvaret för gårdens skötsel.Gården har idag en totalareal av ca 700 ha, fördelat på 470 ha skog, 90 ha åker, 40ha bete och 100 ha vatten. För närvarande har Segersta två heltidsanställda medarbetare; Thomas Lundin arbetar som förvaltare och är anställd sedan 1993 samt Mathias Gustdolf, viltmästare, som började sin tjänst under 2008. Till sin hjälp i jaktförvaltningen har Mathias en jaktelev.

Verksamheten i dag bedrivs i huvudsak inom tre områden; jord, skog och jakt. Jordbruket bedrivs i princip helt ekologiskt med syfte att producera viltfoder och att skapa en attraktiv miljö för både människor och vilda djur. Skogsbruket bedrivs konventionellt med moderna maskiner och produktionen är inriktad på att skapa virkesrika bestånd med hög kvalitet utan att ge avkall på flora och faunavården. För oss är det viktigt att produktionen sker i harmoni med naturen. Vi lägger därför ner mycket arbete på att även tillgodose viltets behov av skydd och naturlig mat genom nya planteringar och ekologisk odling, etableringar av viltvatten samt viltåkrar.

  • Jakter Segersta Gårds jaktmarker är belägna i en blandad terräng…
  • Låt dig inspireras i natursköna områden
  • Viltkött Vilt är mat med historia. Vilt är kött från djur som lever under blå himmel och i gyllene höstskog. Råvaror och mat kan produceras överallt, men viltkött kan bara födas upp ute i naturen. Vilt är ett magert och sunt kött som kommer från djur som har levt ett fritt och gott liv. Speciellt för viltkött är den unika smaken - det smakar det viltet äter ute, det smakar natur.
    Läs mer ...